201708.28
0

ՀՀ ՓԱՍՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ՊԱԼԱՏԻ 1-ԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅՈՒՆԸ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶՈՒՄ. ԼՈՌԻ ՀԵՌՈՒՍՏԱԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

07.12.2015